ارسـال به تمام ایــران در کوتاه تـرین زمان!

تمامی محصولات چای لیل در سریع ترین زمان ممکن به دست شما عزیزان در سرتاسر کشور عزیزمان ایران میرسد. برای پیگیری بسته ارسال می توانید کد ارسالی که برای شما پیامک شده است را از طریف پست پیگیری فرمایید

پیگیری سفارش لحظه ای

در حال نمایش 9 نتیجه

 • 450 گرمی | جعبه ای
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  450
  وزن

  قیمت اصلی تومان180.000 بود.قیمت فعلی تومان160.000 است.

 • 500 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  500
  وزن

  قیمت اصلی تومان170.000 بود.قیمت فعلی تومان150.000 است.

 • 1000 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  1000
  وزن

  قیمت اصلی تومان150.000 بود.قیمت فعلی تومان135.000 است.

 • 450 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  450
  وزن

  قیمت اصلی تومان110.000 بود.قیمت فعلی تومان100.000 است.

 • 450 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  450
  وزن

  قیمت اصلی تومان110.000 بود.قیمت فعلی تومان100.000 است.

 • 400 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  400
  وزن

  قیمت اصلی تومان102.000 بود.قیمت فعلی تومان90.000 است.

 • 400 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  400
  وزن

  قیمت اصلی تومان90.000 بود.قیمت فعلی تومان80.000 است.

 • 450 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  450
  وزن

  قیمت اصلی تومان73.000 بود.قیمت فعلی تومان60.000 است.

 • 450 گرمی | سلفونی
  این محصول دارای ظاهر مشکی مایل به خاکستری٬ یکدست٬ پیچ دار و بدون ضایعات خارجی می باشد. با دمیدن نفس گرم در آن عطر طبیعی به مشام رسیده و رنگ تفاله آن به رنگ مسی و مایل به قهوه ای روشن است. از دیگر مشخصات بارز این محصول می توان به آنالیز شیمیایی آن که عصاره بالای ۳۳٬ کافئین بالای ۲.۵٬ پلی فنل حداقل ۱۱ درصد آن اشاره کرد. همچنین مطلوبیت عمومی گس بودن در طعم نوشیدنی آن بواسطه پلی فنل های موجود در آن میباشد. این چای از شاخساره های جوان گیاه به اصطلاح غنچه دوبرگ (bud and two leaf) گفته میشود بدست می آید و رقمی از چای است که در مراحل تولید اولیه مالش از غنچه و برگ اول و دوم تهیه شده است.
  فصل برداشت:بهار رنگ چای:آلبالویی گسی:زیاد تلخی:متوسط
  mgr
  15
  سدیم
  mgr
  185
  پتاسیم
  mgr
  55
  کافیین
  gr
  450
  وزن

  قیمت اصلی تومان55.000 بود.قیمت فعلی تومان45.000 است.